Kreds

Orkesterprøve

18. august 2021 kl. 19:00 - kl 21:30
Sankt Johannes kirke sognegård