Hvis der inden da er noget du skal vide, så kontakt kredsleder Tim på mail@fdf1.dk