Oversigt over sommertogter

Togt Tidspunkt Destination Status Tilmelding Besætning
S1 - Sommertogt 25/6-1/7 Aalborg-Aalborg Ledig

Skipper:

Holdledere:

S2- Vikingetogt 4/7-20/7 Aalborg-Vlissingen Ledig

Skipper: Hans

Holdledere:

S3 -Tall Ships Races 20/7-7/8 Vlissingen-Aalborg Ledig Link til tilmelding

Skipper:

Holdledere: