Oversigt over sommertogter

Togt Tidspunkt Destination Status Tilmelding Besætning
S1 -Bådholdstogt 27/6-5/7 Aalborg-Fredrikstad Ledig Tilmeld

Skipper: Tim

Holdledere:

S2 - Sommertogt (evt. forlægning) 5/7-12/7 Fredrikstad-Aalborg Ledig

Skipper: (Hans)

Holdledere:

S3- Sommertogt 12/7-17/7 Aalborg-Aalborg Thomas

Skipper: Thomas

Holdledere:

S4 -Fyn Rundt 18/7-25/7 Aalborg-Middelfart Ledig Tilmed

Skipper: Tim

Holdledere:

S5 -Vikingetogt 25/7-5/8 Middelfart-Aalborg Ledig Tilmeld

Skipper: Hans

Holdledere: