Gennem de sidste måneder er Duelighedsbevis kursus og Motorpasser kursus gennemført i Søkredsen. Det betyder at kommende holdledere på skibet er blevet dygtiggjorte i de to kursers kompetenceområder. På grund af Coronaen har det betydet udsættelser i perioder, før det lykkedes at komme pensum igennem. I Søkredsen er motorpasser kurset taget af: Christoffer Michno

Duelighedsbeviset er taget af: Mads Aagård Dyrehauge, Christoffer Krogh-Larsen og Johan Schjoldager. Stort tillykke til dem.

Endvidere har Coronaen også spændt ben for et nyt tiltag med at arrangere en onsdagsaften, hvor alle der har en relation til Jens Krogh og Søkredsen, såvel superaktive som mindre aktive, sågar passive, kunne mødes til en kop kaffe med kage og blive underholdt en lille time med et lokalmaritimt emne ledsaget af billeder. (PowerPoint)

Vi siger ikke mere, før vi igen må forsamles flere end 20 personer i mødelokalet.

Kommende kurser i 1.kvartal 2021: ROC radiobevis og søsikkerhed STCW i samarbejde med Fiskeriskolen.

Nyt om ”Embla”

”Embla” Søkredsens øvelsessjægte i let vind på fjorden.

Bådebyggerlauget under Limfjordsbroen i Nørresundby som byggede
sjægten ”Emblahar foræret båden til Søkredsen. En utrolig flot gestus som vi takker mange gange for. Gennem alle årene har lauget klaret reparationer og almindeligt vedligehold. Denne opgave kommer Søkredsen nu selv til at klare.

Det er en god ting at have en sejladsmulighed til træning for Bådholdet, og andre medlemmer når Jens Krogh ikke er hjemme. Mange har benyttet jollen til små aftenture. Der er stor forskel på at sejle en jolle og stå ved rattet på Jens Krogh. Det man lærer om sejlads med Embla, supplerer fint det man lærer på det større sejlskib.

Fra ”Jens Kroghs” historiebog

Som nævnt kender vi ikke årstallet, men det må ligge et sted mellem år 1900 og 1912 da besætningen på Jens Krogh blev redningsfolk i et drama, der desværre ikke endte godt. En ud af tre besætningsmedlemmer på det norske skib blev reddet.

Årets julefrokost er udsat til den 30.januar 2021 hvor vi håber at kunne mødes fysisk i kredshuset

Sejladsplanen for 2021 bliver endelig udmeldt efter 10.januar 2021.

Sæsonstart bliver den 8.maj 2021.

Et juletræ af en passende størrelse er sat op i mesanmasten på Jens Krogh og det skulle efter sigende være med elektriske lys, som der er tradition for.

Skibet er nu rigget ned. Der arbejdes med vedligehold af løbende rig wirer, bændslinger og lapsalve.

I begyndelsen af december sejles Jens Krogh på værft i Hobro. Det er planen at stråkølen skal udskiftes og et bord/planke nok også må skiftes. Derudover kommer almindelig kølhaling med ny bundmaling, inden kursen kan sættes mod Aalborg igen.

Nej! Det er ikke ”Jens Krogh” men et skib der i dag hedder ”Bona Gratia”

Bona Gratia hed ved søsætningen i maj 1903 ”Gratia”, og den blev bygget på skibsbygmester Olsens værft i Frederikshavn og skulle være hjemmehørende i Grenå. Skibet var rigget som Jens Kroghog udstyret med en fast hjælpeskrue og en 4 hk. petroleumsmotor fra motorfabrikken Dan. Gratiavar på 38 bruttoregistertons. Det var to brødre Anders Kristian Pedersen og Maar Kristian Pedersen der havde bestilt nybygningen.
Kutteren er her malet af marinemaler Ejner S. Olsen i 1914. Det var ham som leverede maleriet af Jens Krogh i 1912 med den samme kulisse. Wyl fyrskib om styrbord og Englandsbåden for indgående til Esbjerg. Vi ser også at et lille styrehus var bygget op agter.
Jens Kroghs styrehus kom først på nogle år senere. Hækken på Gratiaer lidt mere en kanohæk.

Alle Søkredsmedlemmer og venner af Jens Kroghønskes en god jul og et godt nytår, hvor Corona problemerne forhåbentlig bliver mindre og mere kan lade sig gøre.